Urban Safari

sport meets elegance
Urban Safari
sport meets elegance

Urban Safari – sport meets elegance in a new fashion collection for all the adventurers at heart who value sustainability, uniqueness, minimalism and quality.

Multi-use garments with a holistic design story reflect nature, art, and inspiration.

They consider aesthetics, sustainability, spirituality and multi-usability, in the spirit of “less is more” .

Simple cuts and pattern personalisation allow you to create an authentic wearing experience and build your personal identity

within your unique lifestyle – where the purpose and function intertwine with a special, individual creative experience.

All products are designed and handmade specially for you, in the home environment of Bled.

Nastal je Urbani safari – nova športno eleganta kolekcija za vse pustolovke po srcu, ki cenijo trajnost, unikatnost, minimalizem in kvaliteto.

Multiuporabna oblačila v zgodbi holističnega dizajna zrcalijo naravo, umetnost in navdih.

Upoštevajo estetiko, trajnost, duhovnost in večuporabnost, v duhu “manj je več”.

Preprosti kroji in personalizacija potiska omogočata oblikovanje avtentične izkušnje nošenja ter gradnjo osebne identitete in

lastnega življenjskega sloga – kjer se namen in funkcija prepletata v p-osebno kreativno doživetje.  

Vsi izdelki so oblikovani, izdelani posebej za vas v domačem okolju Bleda.

For purchase information