Golden print paradise t-shirt

35,00

ANG: Authentic cotton t-shirt in white and black colour with the message of the bird of paradise from Bled -which brings birth, peace, harmony and abundance in its tradition- is handmade in synergy with local co-creators. A gold-printed image of the bird of paradise and the golden geometry of the flower of life encourages an activation of a person’s full potential. Experience the harmony of tradition, well-being and modern design, and infuse the beauty of Bled inspired imagery into your authentic everyday life style.

SLO: Avtentična majica iz bombaža v beli in črni barvi s sporočilom rajske ptice z Bleda, ki v svojem izročilu prinaša rojstvo, mir, harmonijo in obilje. Je izdelana ročno, v sinergiji z lokalnimi soustvarjalci. Motiv z zlatotiskom podobe rajske ptice in zlato geometrijo rože življenja spodbuja aktiviranje človekovega polnega potenciala. Zaživite v harmoniji tradicije, dobrega počutja in sodobnega dizajna, ter lepoto podobe Bleda vnesite v svoj avtentičen vsakdan.