Inspirational cards

23,00

ANG: Inspirational cards
Inspirational cards offer a free association technique for thinking. They enrich the process of creative thinking, connection and inclusion. They restore and preserve our memory, as well as harmonize the left and right brain. When we choose the words, we connect them with our associations to a completely new, big picture. When we ask ourselves something or if we want to achieve a goal, we awaken our inner powers that we can reach it faster and easier.

SLO: Inspiracijske kartice
Inspirativne kartice ponujajo tehniko prostih asociacij. Obogatijo proces ustvarjalnega mišljenja, povezanosti in vključevanja. Obnavljajo in ohranjajo naš spomin ter harmonizirajo levo in desno možgansko polovico. Ko izbiramo besede, jih povežemo z našimi asociacijami in tvorimo novo sliko. Ko se nekaj vprašamo ali želimo doseči cilj, prebudimo naše notranje moči in cilj dosežemo hitreje in lažje.