Book: Portraits of inspiration

23,00

ANG: Book Portraits of inspiration and bookmark
Book Portraits of inspiration and bookmark with illustrations and selected quotes in Slovenian and English. The bibliographically designed book, with chapters ranging from love to wisdom, works as a set of LIVING KEYS in detailed dialogue between illustrations and quotes. They represent the “hero’s journey” for self-guidance and rectification of thoughts. Verbal and visual ideas lead the individual on the path to your goal.

SLO: Knjiga Obrazi navdiha in kazalo
Knjiga obrazi navdiha s kazalom in ilustracijami ter izbranimi citati v slovenščini in angleščini. Bibliografsko dizajnirana knjiga, s poglavji, ki segajo od ljubezni do modrosti, deluje kot zbirka ŽIVEČIH KLJUČEV v prefinjenem dialogu med ilustracijami in citati. Predstavlja ‘herojevo popotovanje’ za samo-vodenje in usmerjanje misli. Verbalne in vizualne ideje posameznika vodijo po poti do cilja.