Več o coachingu

Coaching darilni bon

Za nakup darilnega bona nas kontaktirajte anm@mulej-vizije.si ali pa pokličite 041 341 359.

Kaj je coaching

Coaching je interaktivni proces, v katerem coach z uporabo posebnih tehnik sproži miselne procese, ki pomagajo posameznikom, podjetjem, organizacijam in ustanovam k hitrejšemu in bolj učinkovitemu doseganju boljših rezultatov. (International Coach Federation – ZDA)

Cilj coaching procesa je:
  • zmanjševanje in odpravljanje ovir na poti do ciljev,
  • spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja,
  • lažje obvladovanje stresa,
  • polno izkoriščanje potencialov in priložnosti za napredek,
  • zagotavljanje uspešnosti posameznika,
  • povečevanje notranjega miru, občutka zadovoljstva in ravnotežja,
  • opolnomečenje za življenje skladno z vrednotami in poslanstvom.

Ste v situaciji, ko ne veste kako naprej? Vam manjka notranje motivacije in podpore?

Si želite pozitivnih sprememb in ste pripravljeni investirati svoj čas in energijo v napredek in osebno rast? Razmisliti, kaj vse želite doseči v življenju, oblikovati osebno vizijo?

Odkriti – reflektirati motnje, vire moči, nove možnosti, priložnosti?

Narediti korak naprej do večjega zadovoljstva, ravnotežja, boljše kvalitete življenja?

Če ste na večino vprašanj odgovorili z da, lepo vabljeni na naš kreativni coaching z Anamarijo.
Rezervirajte si prvi brezplačen 1:1 online coaching termin.

Coaching s kreativnimi tehnikami

Coaching s kreativnimi tehnikami za spodbujanje ustvarjalnega potenciala je sestavljen iz narativnega in kreativnega dela.

Proces vodimo na strukturiran a hkrati intuitiven, celosten način. Pri gradnji identitete posameznika uporabljamo različne ustvarjalne koncepte in tehnike, kot so: vizualne tehnike, risanje, fraktali, kreativno in intuitivno razmišljanje, vizualizacija, metafore, magija besed in viharjenje.

Kreativne tehnike s pomočjo domišljije in učečih izkušenj omogočajo dostop do nezavednih informacij in spremembo pogleda na svojo zgodbo, ter odpirajo vpogled v stare navade in vzorce, ki jih analiziramo in z razširjenim pogledom spreminjamo.

Z njimi spodbujamo sproščenost, umirjanje, sočutje, radost, ustvarjalni zanos in proces samorefleksivnega učenja na »out of the box« način. Osredotočamo se na posameznikovo iskanje lastnega načina izražanja, preko česar se lahko samoopazuje, reflektira dogajanje, pove svojo zgodbo, gradi svojo identiteto, socialne veščine in notranje potenciale za rast in opolnomočenje.

Osebnostno rast spodbujamo na igriv, zabaven in interaktiven način. V procesu spodbujamo motivacijo in stremimo k pozitivnim spremembam ter doseganju navdihujočih rezultatov.

Coaching s kreativnimi tehnikami je za vse, ki si želite delati na svoji viziji (osebni, poslovni, karierni) in želeni prihodnosti na ustvarjalen, igriv, sproščen, bolj prožen, celovit, generativen način. Naučili se bomo razmišljati iz različni zornih kotov, se poglobili v vaše avtentične vrednote, našli izvirne rešitve in spodbujali flow. Povečali bomo hitrost vašega razmišljanja in poglobili razumevanje sebe in situacij. Spodbudili bomo integracijo spoznanj iz izkušenj in jih prenesli v učinkovitejšo prakso.

Ste pripravljeni?

Zasejmo semena za optimistično prihodnost! Rezervirajte si prvi brezplačen 1:1 online coaching termin.

Kartice obrazi navdiha

Kartice Obrazi navdiha so avtorsko delo coachinje Anamarije Mulej in služijo spodbujanju ustvarjalnosti ter povezovanju. Vsaka kartica nam skupaj z avtorsko ilustracijo ponudi besedo v slovenskem, angleškem in hrvaškem jeziku, ki nas spodbudi k ustvarjalnemu in asociativnemu razmišljanju, nas motivira ter nam pomaga najti svež, razširjen »out of the box« vpogled v temo, s katero se srečujemo.

S karticami na ustvarjalen način iščemo rešitve, raziskujemo besedne povezave, ki vznikajo iz globine podzavesti, vključimo intuicijo, ter krepimo pozornost. Pripomorejo tudi pri vzpostavljanju povezave med levo/racionalno in desno/ustvarjalno naravnano možgansko hemisfero. Ko uporabljamo obe možganski polovici, smo bolj celovite in prožne osebe, sposobne fleksibilnejše komunikacije, aktivacije svojih potencialov in lahkotnejšega doseganja željenih ciljev.

 

Naroči svoj žepni kompletek kartic Obrazi navdiha

Preizkusi igrivo tehniko s karticami Obrazi navdiha z vodenjem avtorice Anamarije Mulej