About us | O nas

About us

Hello, dear friends! Lovers of art and personal growth, progress and positive transformation! I’m Anamarija, a graduate designer with pedagogical and andragogic education, NLP personal trainer, coach, researcher of humanistic psychology with the foundations of NLP and coaching, SP therapist, practitioner of Tai-chi and Qi gong. I am also an active member of the Supervizija association (coaching and personal counseling) and the Transforma coaching team association.

O nas

Pozdravljeni, dragi prijatelji, ljubitelji umetnosti in osebne rasti, napredka in pozitivne transformacije! Sem Anamarija, diplomirana oblikovalka s pedagoško-andragoško izobrazbo, NLP osebna trenerka, coachinja, raziskovalka v humanistični psihologiji s temelji NLP-ja in coachinga, SP terapevtka, praktičarka Tai-chija in Qi gong-a. Sem tudi aktivna članica v društvu Supervizija (koučing in osebno svetovanje) in društva Transforma coaching team.

Hello, dear friends! Lovers of art and personal growth, progress and positive transformation! I’m Anamarija, a graduate designer with pedagogical and andragogic education, NLP personal trainer, coach, researcher of humanistic psychology with the foundations of NLP and coaching, SP therapist, practitioner of Tai-chi and Qi gong. I am also an active member of the Supervizija association (coaching and personal counseling) and the Transforma coaching team association.

Creativity, art, harmonious personal development, coaching and positive psychology, caring for well-being and a virtuous, self-fulfilling life are my passion and inspiration. I am excited to explore, discover powerful, creative potentials and always learn something new in the process. In my work, I use various creative techniques, concepts and artistic means of expression.

In a holistic way, with intuition and visualization, I combine different approaches and help to apply them to life and work through new, inspiring, authentic stories. I encourage creativity, intuitive thinking and proactive action. To direct creative potential, I have also developed a playful method using my ‘Faces of Inspiration’ cards.

I help individuals and teams transform obstacles into new opportunities and achieve more sustainable positive changes, satisfaction, greater resilience, inner peace, balance and personal success.

To me, a challenge is innovation and balance.

Love,
Anamarija

Pozdravljeni, dragi prijatelji, ljubitelji umetnosti in osebne rasti, napredka in pozitivne transformacije! Sem Anamarija, diplomirana oblikovalka s pedagoško-andragoško izobrazbo, NLP osebna trenerka, coachinja, raziskovalka v humanistični psihologiji s temelji NLP-ja in coachinga, SP terapevtka, praktičarka Tai-chija in Qi gong-a. Sem tudi aktivna članica v društvu Supervizija (koučing in osebno svetovanje) in društva Transforma coaching team.

Moja strast in navdih so ustvarjalnost, umetnost, harmonični osebni napredek, coaching in pozitivna psihologija, skrb za dobro počutje in vrlinsko, samoizpolnjujoče življenje. Z veseljem raziskujem, odkrivam mogočne, ustvarjalne potenciale in se pri tem vedno nekaj novega naučim. Pri delu uporabljam različne kreativne tehnike, koncepte in likovna izrazna sredstva.

Na holističen način, z intuicijo in vizualizacijo, združujem različne pristope in jih s spoznanji skozi nove navdihujoče, avtentične zgodbe pomagam aplicirati v življenje in delo. Spodbujam ustvarjalnost, intuitivno razmišljanje ter proaktivno delovanje. Za usmerjanje ustvarjalnega potenciala sem v ta namen razvila tudi igrivo metodo s karticami Obrazi navdiha.

Posameznikom in ekipam pomagam transformirati ovire v nove možnosti ter doseči trajnostnejše pozitivne spremembe, zadovoljstvo, večjo odpornost, notranji mir, ravnotežje in osebni uspeh.

Izziv zame predstavlja inovativnost in ravnovesje.

Z ljubeznijo,
Anamarija

Speed up your:

Personal mastery / harmonious progress

Bussiness, career path

Contact

Anamarija Nuša Mulej

+386 41 341 359

anm@mulej-vizije.si

Pospešite svoje:

Osebno mojstrenje / harmonični napredek

Poslovno, karierno pot

Kontakt

Anamarija Nuša Mulej

+386 41 341 359

anm@mulej-vizije.si