NA KRILIH ZGODB

NAMEN

Namen projekta je preveritev ideje zasnovane nove storitve, ki jo bomo z ekipo stalnih partnerjev
izvajali v povezavi z vetrovnikom. Vetrovnik je, poenostavljeno povedano, vertikalna letalna komora,
skozi katero s pomočjo močnejših specialnih motorjev in propelerjev teče curek zraka večje hitrosti, ki
omogoča, da na njem dejansko letimo.

Različnim starostnim in interesnim skupinam želimo ponuditi doživetje, sestavljeno iz treh med seboj
povezanih sklopov:

  • Soustvarjanje zgodbe pod vodstvom izkušenega gledališkega improvizatorja
  • Virtualna izvedba leta oziroma skoka s padalom
  • Podoživljanje leta v vetrovniku

Sklope bo možno izvajati tudi samostojno in jih nadgraditi oziroma zasnovati z namenom osebne rasti oziroma odprave določenih strahov (letenje, nastopanje…). Lahko udejanjimo tudi izkustveno učenje, npr. skoke v cilj, ogled poti, itd.

Dogodki so zasnovani tako, da bodo primerno organizirani in vodeni tudi za gibalno ovirane.

FINANČNA PODPORA

Za preverjanje ideje (izdelavo trženjske analize, pripravo poslovnega načrta in pripravo testne storitve) so bila pridobljena sredstva – sofinanciranje Republike Slovenije in evropske unije iz evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 15.000 EUR.

CILJI

Cilj projekta je zagotoviti povečanje obsega poslovanja več izvajalcem. Z izvedbo storitve enodnevnega, večdnevnega ali počitniškega atraktivnega dogodka pogodbeno izvajamo izdelavo kakovostnega filmskega materiala, zbiramo in obdelamo kulturne, zgodovinske in druge znamenitosti raznih področij in jih s pomočjo gledaliških improvizatorjev vpletemo v različne zgodbe skupaj z udeleženci dogodka. Z zaključnim letom oz. skokom pa povečujemo tudi obisk vetrovnika.

REZULTATI

Na osnovi analize trga ter poskusne izvedbe storitve smo dopolnili obstoječi poslovni načrt. Analiza temelji na tržnih raziskavah tujih trgov in različnih panog t.i. industrije zabave, ki so dostopne na spletu ter obstoječih cen dopolnilnih storitev. Z omenjeno analizo smo pridobili pomembne informacije z vidika velikosti trga (kaj je naš trg, možno doseganje tržnega deleža) ter možnosti izboljšanja storitve (zanimivost zgodb, dolžina trajanja storitve, dopolnilne storitve). Medtem ko se prvotna predvidevanja glede segmentacije trga izkazala za pravilna, smo zaradi dognanj v zvezi z vsebino zgodb, dolžino trajanja storitev ter vpliva dopolnilnih storitev korigirali nekaj načrtovanih aktivnosti.

Najpomembnejše razlike:

  1. Vsebina zgodb: ljudi pritegnejo predvsem sodobne zgodbe, ki temeljijo na kultnih filmih, izrednih dogodkih ipd., nekoliko manj pa zgodovinske, literarne, itd, kot smo v začetku načrtovali. Temu smo zato prilagodili scenarije. Prostor dogajanja sicer še vedno ostaja Slovenija, vendar poskusni scenarij temelji na izvedenem skoku iz roba vesolja.
  2. Trajanje dogodka: zaradi trenutne situacije se ljudje odločajo za krajše in cenejše dogodke. Zato smo se odločili, da začnemo z enodnevnimi dogodki ter varstvom otrok po dnevih in ne pogojujemo dolžine v trajanju celega tedna.
  3. Cena: zaradi cenovne konkurence na področju industrije zabave smo se odločili, da ponudimo tudi cenejše možnosti – izvedbe posamičnih sklopov in ne nujno vseh hkrati. Cilj projekta je bil namreč tudi razdelati cenovno politiko izvajanja predvidene storitve.

Prav tako smo zaradi trenutne nezanesljive situacije prilagodili čas in način vstopa na trg. Tako bomo storitev začeli izvajati v oktobru oziroma novembru, medtem ko se bodo trženjske aktivnosti začele sredi septembra, če bodo razmere to dopuščale.

NASTANEK VESOLJA? KAKO VELIKO JE? POLET V VESOLJE? SKOK Z ROBA VESOLJA? SAMO SKOK S PADALOM? KJE SMO? SLOVENIJA?
VAS ZANIMA?

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.